Hypotéka – překlenovací hypotéka a KŽP


 

Asi doposud největší finanční horor se kterým jsem přišel do styku! Klient měl od svého blízkého příbuzného nastavený překlenovací hypotéční úvěr na dobu 25 let., tzn., že po celou dobu by splácel jen úroky aniž by umořoval jistinu. Na konci po 25 letech by stále dlužil jistinu ve výši 1,9 mil Kč. Tento úvěr byl spojen se dvěma špatně nastavenými a nevýhodnými kapitálovými životními pojistkami, které klienta špatně pojišťovaly a málo vydělávaly. Takže po celých 25 let by klient platil u hypotéky vyšší úroky než by se mu zhodnocovaly peníze. Těmito dvěma životními pojistkami by na konci doby investiční částkou ze životních pojistek umořil právě jistinu překlenovacího hypotéčního úvěru. Výsledkem tohoto hybridu bylo, že by klient do těchto třech produktů nacpal během čtvrt století téměř 5 mil Kč a nezbylo by mu vůbec nic! Po změně na klasický hypotéční úvěr a následném refinancování, předělání životních pojištění na výhodnější (tj. s lepším pojistným krytím a s možností zvolení si individuální investiční strategie) a přidání investic, bude klient se stejnými měsíčními výdaji mít po 25 letech splacenou hypotéku a ještě mu „zbude“ na důchodový věk přes 3 mil Kč.

Poučení: Ani příbuzný není zárukou, že budete mít finance nastaveny správně! A přitom je to nejčastější výmluva. Vždy se ptám lidí: „Spolupracujete se svým příbuzným (kamarádem), proto, že je dobrý a skutečně se ve financích vyzná, nebo prostě proto, že je to váš příbuzný (kamarád).“ Jsou to totiž dvě naprosto rozdílné věci!

 

Posted on: 5.2.2015, by :