Investice


 

Bohužel na rozdíl od ekonomicky vyspělejších zemí nejen na západ od našich hranic není příliš zvykem, že si lidé v Čechách odkládají část svých prostředků do investic. Podle zveřejňovaných statistik většina peněžních prostředků leží nečinně na bankovních účtech, kde pro své majitele nevydělají vůbec nic a navíc ztrácejí svou hodnotu vlivem inflace.

Těžko říct proč se v naší zemi stále spousty lidí staví k otázce investic tak konzervativně. Snad za to může zpackaná kupónová privatizace, zkrachovalé banky či vytunelované společnosti v 90. letech 20. století, kdy stovky tisíc občanů naší země přišly o své prostředky vinou nedostatečné legislativy. A přitom je nyní situace naprosto rozdílná – dnes zákony a směrnice týkající se finančního trhu jsou jednotné s těmi evropskými a silně ochraňují drobné investory.

Pravidelné ukládání části prostředků do investic je přitom nezbytnou nutností pro dosažení vzdálených cílů v budoucnu. Výše konečných prostředků totiž záleží nejen na množství uložených peněz, ale hlavně na délce času, který mají na práci. Platí u toho pravidlo: čím dříve tím lépe.

Při řešení této oblasti zjistíme hlavně Vaše cíle ve vzdálenější budoucnosti, např. nashromáždění prostředků pro děti na studia, pořízení vysněné chaty, uskutečnění plánované cesty či hlavně zajištění pohodového důchodového věku. Důležité je nastavit pak investice s ohledem na Vaše znalosti a zkušenosti a na Váš rizikový profil.