Pojištění osob


Upozornění: od 1.7.2021 neposkytuji služby v oblasti pojišťovnictví

Toto je nejdiskutovanější oblast v pojišťovnictví, která bohužel často podléhá špatnému nastavení ať už kvůli chamtivosti šmejdů prohlašující se za poradce či jejich neznalosti a neodbornosti. Ze všech produktů na finančním trhu totiž získává zprostředkovatel za životní pojištění nejvyšší provize. Proto bohužel na českém finančním trhu existuje spousty firem a obrovské množství pojišťováků, kteří prodávají jen výhradně životní pojištění aniž by s klientem řešili jiné oblasti. Je to stejné jako kdyby lékař dával na všechny nemoci úplně stejný lék, za který má u farmaceutické společnosti nejvyšší provizi. Klientovi je pak podstrčena životní pojistka s příliš drahým měsíčním pojistným či dokonce všem členům rodiny včetně malých dětí a pak už nezbývají peníze na řešení dalších oblastí.

Proto spousty lidí mají dnes životní pojistku, nicméně mnozí ji platí zbytečně drahou a hlavně ji mají špatně nastavenou. Buď ji mají bez pojistných rizik nastavenou pouze na investici (což je velmi nevýhodné) anebo zde mají nedůležitá připojištění. Většina rizik, které pojišťovny nabízejí na připojištění jsou statisticky málo pravděpodobná anebo v pojistných podmínkách mají spousty výluk a tudíž dochází k situaci, že si klient pak platí dlouhá léta za něco co ho v praxi neochrání. Když pak dojde k pojistné události, klient pak bývá nemile překvapen.

Když spolu budeme řešit tuto oblast, zaměřím se hlavně na Vaše současné a budoucí potřeby a plány a zjistíme jestli vůbec toto pojištění potřebujete. Jestliže dojdeme společně k názoru, že ano, proberu s Vámi důležitá pojistná rizika, která by Vás měla ochránit. Vycházím při tom samozřejmě ze statistik Českého statistického úřadu a volím pojištění těch rizik, která Vás v 99 % případů ochrání. Pokud si již platíte životní pojistku, podíváme se spolu na její nastavení s ohledem na Váš momentální stav a případná zdravotní rizika. Pak se uvidí zda je možno ji lépe přenastavit. Cílem je, aby jste byl Vy a Vaše rodina ochráněna, kdyby se s Vámi něco stalo.