Životní pojištění – pojištění na dožití


 

Při schůzce s klientem mi byla ukázána jeho životní pojistka, kterou si již dlouhá léta platí. Po prozkoumání detailů a po výpočtech jsem byl zděšen. Tzv. životní pojistka „pojišťovala“ klienta pouze na dožití. Smysl či spíše nesmysl takového pojištění je v tom, že klient po dobu 20 let platí každoročně 30 000 Kč (takže do produktu postupně naposílá 600 000 Kč) a po 20 letech si vybere částku na dožití ve výši jen něco přes 590 000 Kč. Jak jsem psal výše, pojistka vůbec neplnila svou hlavní funkci tj. pojištění osoby, kdyby totiž klient zemřel, jeho rodina by obdržela částku ve výši do té doby celkově zaplaceného pojistného. Tedy v případě, že by klient zemřel po 8 letech, dostali by 240 000 Kč. I kdyby klient namísto toho nechával peníze třeba na spořícím účtu, měla by jeho rodina v případě jeho úmrtí v dané chvíli více peněz a větší částku by měl i při dožití po 20 letech. V případě vhodné investice by klient mohl mít o desítky tisíc korun více. Takhle jen 20 let půjčuje pojišťovně peníze za nulový úrok.

Poučení: Některé produkty od finančních institucí naprosto postrádají smysl pro klienta a jsou silně nevýhodné. Než si půjdete něco pořídit přímo do pojišťovny, poraďte se raději s někým nezávislým.

 

Posted on: 4.3.2015, by :