Finanční horory

Hypotéka – sliby od stávající banky


 

S klienty jsem na schůzce řešil včas refinancování jejich hypotéčního úvěru za lepších podmínek než, které měli u stávající banky. Klienti i přes to komunikovali se stávající bankou a domluvili se tam na snížení úrokové sazby na stejnou, kterou jsem jim vyjednal já v jiné bance a tak mou nabídku odmítli. Několik týdnů před dnem fixace jejich stávající banka najednou otočila a rozhodla, že jim domluvenou úrokovou sazbu nedá a naopak jim ji navýší o 0,2 %. Jako důvod si našla, že prý klienti někdy před rokem a půl zaplatili jednu splátku hypotéky o den později. Na refinancování k jiné bance už bylo pozdě a tak se nedalo nic dělat. Klienti tedy dostali o dvě desetiny procenta horší úrokovou sazbu, což u více než 2,5 mil Kč zůstatku jistiny znamená navýšení splátky o několik stovek korun měsíčně. Když připočítám, že k úvěru měli bankovní účet s poplatky za cca 100 Kč měsíčně (v mém řešení byl bankovní účet zdarma), tak zbytečně během pěti let fixace přeplatí o více než 21 000 Kč!

Poučení: Nevěřte slibům, pokud nemáte cokoliv písemně oboustranně podepsáno. Jakékoliv nabídky bank jsou právně nezávazné.

 

Životní pojištění – pojištění na dožití


 

Při schůzce s klientem mi byla ukázána jeho životní pojistka, kterou si již dlouhá léta platí. Po prozkoumání detailů a po výpočtech jsem byl zděšen. Tzv. životní pojistka „pojišťovala“ klienta pouze na dožití. Smysl či spíše nesmysl takového pojištění je v tom, že klient po dobu 20 let platí každoročně 30 000 Kč (takže do produktu postupně naposílá 600 000 Kč) a po 20 letech si vybere částku na dožití ve výši jen něco přes 590 000 Kč. Jak jsem psal výše, pojistka vůbec neplnila svou hlavní funkci tj. pojištění osoby, kdyby totiž klient zemřel, jeho rodina by obdržela částku ve výši do té doby celkově zaplaceného pojistného. Tedy v případě, že by klient zemřel po 8 letech, dostali by 240 000 Kč. I kdyby klient namísto toho nechával peníze třeba na spořícím účtu, měla by jeho rodina v případě jeho úmrtí v dané chvíli více peněz a větší částku by měl i při dožití po 20 letech. V případě vhodné investice by klient mohl mít o desítky tisíc korun více. Takhle jen 20 let půjčuje pojišťovně peníze za nulový úrok.

Poučení: Některé produkty od finančních institucí naprosto postrádají smysl pro klienta a jsou silně nevýhodné. Než si půjdete něco pořídit přímo do pojišťovny, poraďte se raději s někým nezávislým.

 

Stavební spoření – zaplaťte i za snížení cílové částky


 

Obdobný případ co u prvního stavebního spoření, cílová částka u klienta byla nastavena přímo „poradcem“ stavební spořitelny na 3,9 mil Kč opět s odůvodněním, kdyby si klient chtěl vzít úvěr, tak bude mít smlouvu připravenou. Za to samozřejmě zaplatil mastný poplatek ve výši 20 000 Kč. Po několika letech klient skutečně uvažoval o úvěru ze stavebního spoření, nicméně na mnohem nižší částku. Jelikož se úvěr bere do výše cílové částky a do té doby je nutné mít naspořeno min 40 % z této cílové částky, hrozilo, že by si klient musel vzít na mnoho let nevýhodný překlenovací úvěr. Klient tedy potřeboval cílovou částku snížit. Stavební spořitelna mu v modelaci návrhu úvěru nabídla, že mu cílovou částku samozřejmě sníží, s tím, že si za to naúčtuje opět další poplatek přes 4 000 Kč a sníží mu úročení spořící částky ze 2 % na 1,5 %.

Poučení: Nikdy se nenechávejte vmanipulovat do nesmyslného nastavení produktu a do něčeho čemu nerozumíte. Pokud se nastaví u stavebního spoření nízká cílová částka, dá se později podle potřeby navýšit.

 

Hypotéka – překlenovací hypotéka a KŽP


 

Asi doposud největší finanční horor se kterým jsem přišel do styku! Klient měl od svého blízkého příbuzného nastavený překlenovací hypotéční úvěr na dobu 25 let., tzn., že po celou dobu by splácel jen úroky aniž by umořoval jistinu. Na konci po 25 letech by stále dlužil jistinu ve výši 1,9 mil Kč. Tento úvěr byl spojen se dvěma špatně nastavenými a nevýhodnými kapitálovými životními pojistkami, které klienta špatně pojišťovaly a málo vydělávaly. Takže po celých 25 let by klient platil u hypotéky vyšší úroky než by se mu zhodnocovaly peníze. Těmito dvěma životními pojistkami by na konci doby investiční částkou ze životních pojistek umořil právě jistinu překlenovacího hypotéčního úvěru. Výsledkem tohoto hybridu bylo, že by klient do těchto třech produktů nacpal během čtvrt století téměř 5 mil Kč a nezbylo by mu vůbec nic! Po změně na klasický hypotéční úvěr a následném refinancování, předělání životních pojištění na výhodnější (tj. s lepším pojistným krytím a s možností zvolení si individuální investiční strategie) a přidání investic, bude klient se stejnými měsíčními výdaji mít po 25 letech splacenou hypotéku a ještě mu „zbude“ na důchodový věk přes 3 mil Kč.

Poučení: Ani příbuzný není zárukou, že budete mít finance nastaveny správně! A přitom je to nejčastější výmluva. Vždy se ptám lidí: „Spolupracujete se svým příbuzným (kamarádem), proto, že je dobrý a skutečně se ve financích vyzná, nebo prostě proto, že je to váš příbuzný (kamarád).“ Jsou to totiž dvě naprosto rozdílné věci!

 

Stavební spoření – zařídila maminka


 

Stavební spoření je samo o sobě dobrý produkt, pokud se nastaví klientovi, který ho potřebuje a nastaví se správně na míru. Když tomu tak není, může klient zbytečně přijít o peníze.

Na schůzce s potencionální klientkou jsme probírali její současné portfolio a narazili jsme na to, že si platí stavební spoření. Na tom by nebylo nic tak divného, ale cílovou částku měla nastavenou na 4,9 mil Kč. Aby bylo jasno, při pořizování tohoto produktu se platí poplatek z výše cílové částky ve výši 1 %, takže mi bylo hned jasné proč byl tento produkt takto nastaven. Ptal jsem se tedy té dotyčné proč má takto nastavené stavební spoření a vyšlo najevo, že jí to takto nastavila její vlastní matka, která pracovala u zmíněné stavební spořitelny, prostě proto, že jí to tak nařídil její vedoucí. Prý v té době byla akce na poplatek 50 % z ceny, takže platila prý jen 25 000 Kč a navíc jí maminka 12 000 Kč poslala zpátky na její účet. I tak ale přišla zbytečně o asi 10 000 Kč, kdyby si totiž nastavila cílovou částku na cca 300 000 Kč, zaplatila by pouhé 3 000 Kč. Odůvodnění tohoto nastavení bylo prý, kdyby si v budoucnu chtěla vzít úvěr, tak bude mít tuto smlouvu alespoň nastavenou. Podle mých výpočtů by si musela spořit do 98 let, aby dospořila cílovou částku.

Poučení: Ani vlastní blízký příbuzný není zárukou, že máte dobré a správně nastavené produkty!

 

Hypotéka – zbytečné poplatky navíc


 

Klienti se rozhodli nevyužít mých služeb při zprostředkování hypotéčního úvěru na jejich právě kupovaný rodinný dům. Namísto toho využili nabídky realitního agenta, který je rovnou odkázal na banku, se kterou měl domluvenou spolupráci. Při vyplnění žádosti klientům nikdo neporadil a tak špatně zaškrtli informace ohledně pojištění a následně jim bylo vnuceno nevýhodné pojištění neschopnosti splácet. Když k tomu připočtu, že při 3 mil Kč hypotéce dostali ještě o 0,1 % horší úrokovou sazbu než jakou jsem měl pro ně domluvenou v jiné bance, během pěti let fixace klienti zbytečně přeplatí o více než 65 000 Kč!

 

Proč rubrika finanční horory?


 

Jelikož jsem se ve své praxi setkal již s řadou klientů a potencionálních klientů a přišel do styku s mnoha nevýhodnými či špatně nastavenými produkty, při kterých lidé přicházeli či přicházejí o peníze, rozhodl jsem se pár hororových finančních příběhů postupně zveřejňovat. Spousty lidí totiž pravidelně posílají své peníze na nesmysly, které jim někdo (a v mnoha případech i jejich příbuzný či kamarád) nastavil a nemají čas či energii zajímat se o to jestli tyto peníze využívají efektivně.

A proč právě finanční horory? Při skutečných hororech se člověk bojí o svůj život či zdraví, při finančním hororu se bojí o své peníze. Na finančním trhu se pohybuje bohužel spousty podvodníků, chamtivců, šmejdů a amatérů, kteří na prvním místě vidí svůj zisk bez ohledu na to, že svým jednáním poškodí klienta. Je to další důvod proč mít na své straně poradce, který se na finančním trhu vyzná a zabrání tomu, aby byl klient ošizen.